De Eerste Kamer heeft in december 2007 het voorstel aangenomen om de medische btw vrijstelling te beperken. Vaktherapeuten en andere paramedische beroepen die niet in de Wet BIG zijn geregeld, zullen met ingang van 1 januari 2008 niet langer de BTW vrijstelling kunnen toepassen. Ook psychologen anders dan gezondheidszorgpsychologen zijn niet langer van BTW vrijgesteld.

De Belastingdienst publiceert op korte termijn een beleidsbesluit waarin de toepassing van de medische vrijstelling nader wordt uitgelegd. Vanaf 1 januari 2008 is in ieder geval alleen nog vrijgesteld de gezondheidskundige verzorging van de mens door personen die beroepen uitoefenen die zijn aangewezen in de ‘Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg’ (Wet BIG).
Medici en paramedici die met ingang van 2008 prestaties verrichten die onder de btw vallen moeten zich als ondernemer melden bij de Belastingdienst en elektronisch aangifte gaan doen. Ondernemers die na aftrek van de terug te vragen btw minder btw hoeven af te dragen dan €1345 kunnen een verzoek doen voor ontheffing van administratieve verplichtingen. Na publicatie van het beleidsbesluit volgt verdere berichtgeving over de wijzigingen.

Klik hier voor meer info: 'Besluit medische vrijstelling in de omzetbelasting' van het Ministerie van Financiën.