DEN HAAG - Sinds 1 juli 2008 moeten ook de zogenaamde vrije beroepsbeoefenaren zich laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Dat is het gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe Handelswet.

Deze verandering bij de verplichte inschrijving heeft ook gevolgen voor vaktherapeuten met een eigen praktijk. Tot nu toe waren de meesten van hen niet bij de Kamer van Koophandel geregistreerd, maar ook voor hen wordt dit nu een verplichting. De inschrijving in het Handelsregister is sinds 1 juli in elk geval verplicht voor mensen die zich nieuw met hun praktijk als therapeut of coach vestigen.

Voor mensen die in de komende tijd afstuderen en daarna aan de slag willen betekent dat dus dat zij zich op eigen initiatief bij de Kamer in hun regio moeten melden alvorens ze met hun praktijk aan de slag mogen.

Overgangsfase
Voor praktijkhouders die al langer in hun beroep aan de slag zijn bestaat een overgangsfase. Tot 31 december 2009 krijgt men de tijd om de inschrijving in orde te maken. De Kamer van Koophandel stuurt deze praktijkhouders daar in de komende anderhalf jaar informatie over, dus het is niet per sé nodig daar zelf voor in actie te komen.

De inschrijfplicht bij de Kamer van Koophandel geldt voor mensen die als zelfstandig ondernemer werken en in principe dus niet voor mensen die de inkomsten uit hun praktijk als bijverdienste beschouwen (en waarbij dit ook door de Belastingdienst wordt geaccepteerd). Als vuistregel kun je stellen dat mensen die voor de omzetbelasting als ondernemer worden beschouwd, inderdaad een inschrijving bij de KvK nodig hebben. Andersom geldt dat trouwens ook: als je je bij de Kamer van Koophandel laat inschrijven, dan wordt dit direct doorgegeven aan de Belastingdienst, zodat je in elk geval voor de btw als ondernemer zal worden beschouwd.

Bron: www.praktijkondersteuning.com