Uniforce zet freelancers en ZZP-ers op het verkeerde been

DEN HAAG - In de media werd onlangs ten onrechte de indruk gewekt dat er sprake is van een nieuwe fiscale arbeidsvorm: de VUR (Verklaring Uniforce Registratie).

De VUR zou een uitkomst zijn voor freelancers en ZZP-ers die niet met een VAR-verklaring willen werken. De Belastingdienst heeft inmiddels bekend gemaakt dat er geen sprake is van de introductie van een nieuwe fiscale arbeidsvorm met een wettelijke (dus landelijke) basis naast de VAR.

Het gaat hier om een product van een individuele aanbieder.

Uniforce draagt hiermee opnieuw bij aan het vergroten van de onduidelijkheid rondom de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Tijdens de evaluatie van de VAR-wetgeving eerder dit voorjaar door de Tweede Kamer, bleek dat de VAR prima werkt. Opdrachtgevers kunnen door middel van een VAR vooraf complete helderheid krijgen over een eventuele inhoudings- en afdrachtplicht voor loonheffingen en werknemersverzekeringen.

Organisaties als Uniforce spelen handig in op een onterechte angst rondom de VAR en hopen door het verspreiden van feitelijke en juridische onjuiste informatie - als commerciële organisatie - op deze manier klanten te winnen. Het wordt de hoogste tijd dat de overheid start met een objectieve voorlichtingscampagne over de VAR, hetgeen ook tijdens de evaluatie van de VAR in de Tweede Kamer is toegezegd.

Voor meer informatie over de VAR: zie www.varvragen.nl of www.pzo.nl/dossiervar.