Tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie na-oorlogse generatie (Tvp) gewijzigd

Den Haag - De Staatssecretaris van VWS heeft de regeling gewijzigd in verband met wijziging van de Zorgverzekeringswet.

Klik hier voor de publicatie in de Staatscourant van 16 december 2009.
Meer informatie over deze regeling vindt u hier,.