Promotie is een heel belangrijk onderdeel om de praktijk draaiende te houden. Hoe zorg je ervoor dat je zichtbaar bent en hoe krijg je de cliënten binnen? Na een aantal consulten is de therapie beëindigd en gaan de cliënten weer weg. Om een goede instroom van cliënten te waarborgen, zal je veel tijd moeten investeren in promotie, netwerken en acquisitie.

Huisstijl en visitekaartjes

Wanneer je kiest voor een bepaalde huisstijl, logo en briefpapier, bevordert dit de herkenbaarheid en de professionele uitstraling. Het logo en de vormgeving kan je laten terugkeren in al je drukwerk. Bedenk wat voor uitstraling je naar je doelgroep toe wilt hebben: zakelijk, spiritueel, kinderlijk, avontuurlijk etc. Drukwerk en vormgeving uitbesteden is een kostbare zaak. Zelf aan de slag gaan is goedkoper, maar het resultaat kan minder professioneel over komen. Een mooie tussenweg is je ontwerp en drukwerk zelf regelen via een Internetbedrijf. VistaPrint heeft regelmatig aanbiedingen voor gratis visitekaartjes en andere promotieartikelen, waarbij er alleen voor de verzendkosten betaald hoeft te worden. Via de website kan je uit ruim 100 verschillende stijlen kiezen, of zelf een logo ontwerpen. Visitekaartjes zijn makkelijk weg te geven, maar veel minder zeggend dan een folder.

Persberichten en free publicity

Een persbericht is bedoel om via de pers nieuws bekend te maken aan een breed publiek. Voordelen van een persbericht boven een advertentie op een rijtje:

  • Snelle bekendheid.
  • Meer geloofwaardigheid.
  • Minder kosten.
  • Gericht bereik via specifieke media.

Een persbericht moet altijd de WWWWWH-vragen bevatten: Wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe?
Huis-aan-huisbladen en wijkkranten zitten regelmatig verlegen om kopij en een goed geschreven persbericht wordt daarom vaak integraal geplaatst.

Soms is het mogelijk om, naar aanleiding van een gebeurtenis in je vakgebied, gratis in de publiciteit te komen. Gratis PR, maar je hebt niet altijd zelf in de hand welke informatie er uiteindelijk gepubliceerd wordt.

Klik hier voor Het persbericht in 10 stappen

Netwerken

Een belangrijke strategie om de instroom van nieuwe cliënten te bevorderen, is het onderhouden van contacten met verwijzers, hulpverleners, deskundigen en vrijgevestigde therapeuten. Deze contacten kun je ook leggen op studiedagen voor hulpverleners die werkzaam zijn met een bepaalde doelgroep of met een specifieke problematiek.

Je kunt verschillende netwerken onderhouden:

  • Netwerk van samenwerkingspartners rond jouw cliënten.
  • Netwerk van hulpverleners in jouw regio.
  • Netwerk van collega's: Intervisiegroep, supervisiegroep, regio-contactgroepen, werkveldgroepen.
  • Netwerk van cliënten: mond-op-mond reclame.
  • Netwerk van familie, buren, vrienden en kennissen.

Dit laatste netwerk wordt ook wel het 'zachte' netwerk genoemd dat, zonder enkel commercieel belang, over jouw werkzaamheden aan anderen vertelt. Zorg er daarom voor dat zij goed op de hoogte zijn en alleen juiste informatie doorgeven.

Internet

Als je lid bent van een beroepsvereniging kun je de praktijkgegevens laten opnemen op de website van de vereniging.