Een folder is één vel papier, meestal A4-formaat, gevouwen in tweeën of drieën. Door het formaat kan er maar weinig tekst in. De meeste vrijgevestigde vaktherapeuten maken een eigen folder. Anderen maken gebruik van de folders voor verwijzers en cliënten van de beroepsverenigingen. Wanneer er veel toelichting en achtergrondinformatie nodig is, kun je beter voor een brochure kiezen. Is het doel om de lezer kort en bondig te informeren, dan ligt een folder meer voor de hand. Je kunt er ook voor kiezen om een folder te maken met een inlegvel voor de praktische informatie. De Consumentenbond adviseert om zowel een eigen praktijkfolder voor verwijzers als voor cliënten bij een eerste kennismaking mee te geven.

Een folder kan gericht zijn op werving en/ of informatieverstrekking. Een mooie folder laten drukken en verspreiden is niet effectief (genoeg). Zorg ervoor dat de folder bij de juiste personen terecht komt en dat de boodschap in de folder in heldere taal geschreven is.

Klik hier voor Checklist voor de folder

Een veel voorkomende valkuil voor folders (en websites) is: Veel te veel en te lange teksten! 

TIP!
Denk bij het bepalen van je oplage, niet alleen aan de kosten en doelgroep, maar ook aan mogelijke tariefwijzigingen, adreswijziging of andere gegevens die kunnen verouderen. Het zou zonde van het geld zijn als je met een stapel onbruikbare folders zou blijven zitten.