Het maken van een website is iets ander dan de papieren versie van een folder of brochure. Je zal in ieder geval aandacht moeten besteden aan de volgende aspecten:

 
 • Waarom kies je voor een website om de eigen praktijk te presenteren?
 • Voor wie maak je de site, wat is je doelgroep? Vraag je af wat een bezoeker van je site er verwacht te vinden. Een goede site geeft antwoord op de belangrijkste vragen die bezoekers kunnen hebben over dit onderwerp.
 • Welke mogelijkheden die een website biedt wil je gebruiken? 
 • Houd je voldoende rekening met het feit dat lezen van een beeldscherm niet plezierig is?
 • Maak je voldoende gebruik van de mogelijkheden van dieplinken?
 • Maak je voldoende gebruik van de mogelijkheid om hotspots te plaatsen op afbeeldingen?
 • Is de navigatie op jouw site logisch en voor de gebruiker vanzelfsprekend?
 • Om te kunnen beoordelen of een site betrouwbaar is moet een bezoeker weten wie de site heeft gemaakt en wat diens deskundigheid is.

Klik hier voor Tien gouden richtlijnen

De inhoud

Zorg ervoor dat je teksten, in ieder geval op de homepage, kort en bondig zijn. Vermijd lange hoeveelheden tekst zowel in de lengte als in de breedte van de pagina. Als je meer informatie kwijt wilt gebruik dan de volgende tips:

 • Verspreid de tekst over diverse sub-pagina's.
 • Maak gebruik van leesbare (niet te smal, niet te breed) kolommen.
 • Gebruik bijvoorbeeld pop-ups of links naar een andere pagina om iets uit te leggen dat niet absoluut van belang is om het verhaal te volgen.
 

De opmaak  

 

 • Zorg voor een rustige bladspiegel.
 • Gebruik een lettertype dat standaard door browsers wordt ondersteund. "Arial", "Helvetica","Verdana" en "Sans-serif" zijn de meest gangbare lettertypes.
 • Kijk ook kritisch naar de grootte van je letters. (11 a 12 pixels).
 • Zorg voor contrast tussen de letter en de achtergrond, bijvoorbeeld zwarte letters op een witte achtergrond.

  

Scannen

 

De meeste bezoekers van websites "scannen" teksten in plaats van rustig alles door te lezen. Tips om de "scanbaarheid" van de pagina te vergroten:

 
 • Gebruik inhoudsopgaves of menu’s.
 • Geef je pagina’s een duidelijke, vaste structuur.
 • Gebruik zinvolle tussenkoppen.
 • Maak signaalwoorden vet of maak er een link van.
 • Gebruik opsommingtekens.
 • Maak geen gebruik van knipperende teksten, zij leiden alleen maar af bij het lezen van de rest van de tekst.
 • Beperk je per alinea tot één onderwerp.
 • Begin (lange) teksten met een uitdagende en informatieve samenvatting.
 • Splits langere teksten op en gebruik na een korte inleiding bijvoorbeeld de link lees verder of meer informatie.
 • Gebruik witregels tussen alinea's.

 

Scrollen

Scrollen is vaak vervelend, want een lange stuk tekst schrikt veel mensen af. Maar een lange tekst kan ook heel goed gestructureerd zijn. En als je lezers echt geïnteresseerd zijn dan vinden ze dat scrollen waarschijnlijk minder erg. Scrollen is dan soms beter dan eindeloos doorklikken in opgeknipte webpagina's vol korte, versnipperde informatie.

Interactie

Internet is het medium bij uitstek voor interactie. Betrek je lezer daarom zoveel mogelijk bij de site en activeer hem om bepaalde onderdelen te bezoeken. Gebruik daartoe links als 'lees verder', 'vul het formulier in', 'bekijk de animatie', 'beluister het geluidsfragment'.

Gebruik animaties en geluidsfragmenten alleen als het functioneel is en zorg er in ieder geval voor dat het onderdeel kan worden overgeslagen.