Het profiel van de eigen praktijk wordt grotendeels door jou als persoon bepaalt. Als vaktherapeut verkoop je niet alleen een dienst (product), maar je bent zelf ook een dienst (product). Je kunt dus ook zelf een marketingmiddel zijn. Het is belangrijk om jezelf op passende wijze naar cliënten toe te presenteren. Hierbij hoeft niet alleen gedacht te worden aan representatie en sociale vaardigheden, maar ook op welke wijze vakkennis en professionaliteit naar buiten toe wordt gebracht. Je eigen persoonlijkheid moet passen bij wat je met de eigen praktijk wilt uitstralen.

Missie en Visie

Elke organisatie, of het nu een supermarkt, ziekenhuis, sportvereniging of politieke partij is, heeft een bepaalde eigen identiteit: de missie.
De missie is de basis van waaruit de strategie en organisatiedoelen worden afgeleid en maakt duidelijk waarin de ene organisatie zich onderscheidt van andere soortgelijke organisaties. Een missie statement zegt in drie tot vier zinnen wat de organisatie wil zijn, of 'waar we voor gaan'.

Checklist voor het schrijven van een relevante missie voor de eigen praktijk:

  • Wie zijn we? Wat doen we?
  • Wie zijn onze klanten en in welke behoefte voorziet ons product?
  • Waarin onderscheidt onze praktijk zich van andere soortgelijke praktijken?
  • Heeft de missie draagvlak (bij collega's, medewerkers)?
  • Is de missie richtinggevend (voor iedereen in de organisatie)?
  • Kunnen uit de missie SMART doelstellingen worden afgeleid?
  • Gaat de missie minstens vijf jaar mee?
  • Is de missie inspirerend en enthousiasmerend?

SMART staat voor: Specifiek - Meetbaar - Acceptabel - Realistisch - Tijdgebonden

Vanuit je missie kan je een visie formuleren. Een organisatie visie geeft een kort antwoord op de vraag: Hoe zie wij ons (als bedrijf) in de wereld van morgen? Daarnaast heb je nog een persoonlijke visie: Het bewustzijn van wat echt belangrijk voor je is, vertaald in een concreet beeld van wat je wilt bereiken.

SMART of FUZZY?