Vanuit de verenigingen voor vaktherapeutische beroepen ben je niet aan richtlijnen voor tarieven gebonden. Je kunt informatie over de tarieven die collega's hanteren, vinden via de diverse websites van vaktherapeuten. Na vergelijking van de gehanteerde tarieven blijkt, dat het gemiddelde uurtarief wat de vaktherapeut per sessie rekent tussen de €45 en €65 (excl. btw) ligt.

En nu kun je jezelf rijk gaan rekenen: € 50 x 1225 uur per jaar = € 61.250. In werkelijkheid ligt het heel anders. De verhouding cliëntencontact en administratie ligt voor de starter op 50:50, waardoor je op een bruto omzet van € 30.625 komt bij een tarief van € 50 per uur. Een junior vaktherapeut in de GGZ die 24 uur per week werkt verdiend tussen de € 17.000 en € 21.000 per jaar. Dat is de minimale netto winst die je moet maken om jezelf een salaris te kunnen betalen. De rest, een kleine € 10.000, houd je over voor de bedrijfskosten (excl. btw), aflossingsverplichtingen als je geld hebt moeten lenen, en vervangingsinvesteringen.

Houd bij het bepalen van je tarieven dus rekening met de kosten die je moet maken. Je kunt beter te hoog zitten en later in prijs naar beneden gaan, dan dat je de tarieven moet verhogen omdat je ze te laag hebt geschat. Een globaal overzicht van diensten en tarieven, aangeboden door vaktherapeuten vindt je hieronder.

Overzicht tarieven voor begeleiding en behandeling (excl. btw)

Proefsessie (half uur): € 20 - € 30
Kennismakingsgesprek: € 45 - € 55
Observatie (met verslaglegging): € 75 - € 95
Therapiesessie individueel: € 60 - € 75
Therapiesessie groep: per persoon een korting op het uurtarief van 10 - 25%
Sociale Vaardigheidstraining (10 sessies met groep): € 450 - € 650
Weerbaarheidtraining (10 sessies met groep): € 450 - € 650
Ouderbegeleiding per sessie: € 60 - € 75
Uitgebreide verslaglegging per traject: € 60 - € 75

Een individuele sessie duurt meestal 45 minuten, een groepsessie anderhalf uur, waarna je 15 tot 30 minuten de tijd neemt om kort wat aantekeningen te kunnen maken en de therapieruimte weer op orde te brengen. Deze tijd moet je bij de bepaling van je tarieven meenemen.