Het financiële plan is een onderdeel van je ondernemingsplan. Een financieel plan bestaat uit vier deelplannen:  

1. Investeringsplan: beschrijving van de vaste activa (bedrijfsmiddelen waarover je langer dan een jaar kan beschikken zoals een gebouw, muziekinstrumenten, schildersezel, meubilair, sport- en spelartikelen), vlottende activa (bedrijfsmiddelen waarover je korter dan een jaar kan beschikken, zoals voorraden), aanloopkosten (starterskosten en kosten van de eerste maanden van je levensonderhoud). Kosten voor reclame en drukwerk kunnen alleen in het eerste jaar in het investeringsplan komen. Daarna staan deze kosten op de exploitatiebegroting.

 

2. Financieringsplan: beschrijving van de eigen financiële inbreng (eigen vermogen en vreemd vermogen) en de totale financieringsbehoefte. Voor starters wordt het acceptabel gevonden als ongeveer 15 – 30% van de totale financieringsbehoefte door eigen financiële inbreng kan worden gedekt. Ook moet je kunnen aantonen dat je, om investeringen te kunnen financieren, op het juiste moment aan deze geldmiddelen kunt komen.

 

3. Exploitatiebegroting: beschrijving van de verwachte omzet, inkopen, kosten en winst.

 

4. Liquiditeitsbegroting: beschrijving van de daadwerkelijke ontvangsten en uitgaven per maand.

 

Hulp bij het schrijven van een financieel plan biedt de cd-rom ‘EasyStart', aanbevolen door de Kamer van Koophandel, Rabobank en ING. 
Met het financiële plan in de hand stap je naar een accountant voor advies en begeleiding bij het rond krijgen van de financiering voor de eigen praktijk.  

TIP!
De KvK Haaglanden is betrokken bij de ontwikkeling van de minor 'Ondernemen en innoveren' aan de Haagse Hogeschool. Het biedt startende ondernemers de mogelijkheid om tegen een geringe vergoeding de Hbo-student(en) het plan van de starter uit te werken tot een ondernemingsplan, eventueel met marktonderzoek. Wanneer je er tegenop ziet om je eigen ondernemingsplan te schrijven kun je eens in de eigen regio de mogelijkheid onderzoeken om je ondernemingsplan door een student bedrijfskunde te laten schrijven.