De eigen praktijk kan worden gefinancierd door eigen goederen/ of middelen in te brengen (eigen vermogen) of door leningen af te sluiten (vreemd vermogen).  In een financieringsplan wordt beschreven hoe de investeringen van de praktijk gefinancierd worden.

Tante Agaath lening

De meest bekende vorm van startkapitaal is de zogenaamde Tante Agaath lening, een lening van een extern persoon aan een zelfstandig startende ondernemen. Samen met deze persoon maak je een voorstel waarin wordt beschreven hoeveel geld (minimaal € 2.269 en maximaal € 50.000) er geleend wordt en met wat voor doel. Dit voorstel moet door de belastingdienst worden goedgekeurd. Niet alle geldgevers kunnen in aanmerking komen. Echtgenoot of partner waar je mee samenleeft en medeondernemers zijn uitgesloten.

Eigenschappen van de Tante Agaath lening:

  • De geldverschaffer heeft een klein voordeel in box I en box III van het belastingstelsel.
  • De Tante Agaath lening is alleen mogelijk tegen een zakelijke wettelijke rente.
  • Als achteraf het geld niet kan worden afgelost, zijn er fiscale voordelen voor de geldverschaffer, wanneer ook de belastingdienst van mening is dat het geleende geld niet kan worden terugbetaald.

Ook is het mogelijk dat familie en kennissen, particuliere geldverstrekkers, een speciaal fonds vormen, dat geld leent aan de (startende) ondernemer. De deelnemers aan het fonds hebben recht op fiscale vrijstellingen: kortingen op belastingheffing, en ook in geval van verlies, als de starter de lening niet kan aflossen, valt het een en ander af te trekken van de inkomstenbelasting. Ook hier geldt dat het belangrijk is om deze afspraken in een contract vast te leggen.

Deze zogenaamde achtergestelde lening van bijvoorbeeld familieleden en kennissen tellen mee als eigen vermogen. Een achtergestelde lening is een lening waarbij de rechten van de betrokken crediteur met zijn instemming achtergesteld zijn bij de rechten van andere crediteuren. Bij liquidatie worden eerst die andere crediteuren voldaan.

Lening van de bank

Een lening van de bank is vreemd vermogen. De bank verleent diverse vormen van leningen voor het financieren van diverse doeleinden. Een middellange lening met een looptijd van één tot tien jaar kan worden gebruikt voor de aanschaf van inventaris en vervoermiddel. De langlopende lening (hypotheek) om een bedrijfspand te financieren.
Ook is het mogelijk om tot een afgesproken bedrag een kredietlimiet, kortlopende lening, op de rekening courant te nemen. Aan de hand van de liquiditeitsbegroting kan bepaald worden hoe hoog deze moet zijn.
Bij alle leningen die door de bank verstrekt worden, geldt dat er voldoende onderpand moet zijn, bijvoorbeeld de overwaarde van een koophuis. Maar ook familie of anderen kunnen garant staan. Het is belangrijk om deze afspraken in een contract vast te leggen.

Bij onvoldoende onderpand kan de bank beslissen of je in aanmerking komt voor het

Besluit Borgstelling MKB-kredieten (BBMKB)
Wanneer de starter niet voldoende zekerheden heeft voor de gewenste lening, kan de Nederlandse staat bij de bank garant staan voor de helft van de lening. Deze regeling is speciaal bestemd voor ondernemingen met maximaal 100 werknemers en voor vrije beroepsbeoefenaren. Klik hier voor meer informatie.

Leasen

Er bestaan twee vormen van leasing: operationele of financiële leasing.
Financiële leasing is bedoeld voor de aanschaf van bedrijfsmiddelen die dan eigendom van de onderneming worden. Bij operationele leasing wordt het object (bijvoorbeeld een auto, kopieerapparaat, piano voor muziektherapeuten) gehuurd en blijft het eigendom van de leasemaatschappij. De aldus verkregen financiële injecties rekent men tot het vreemd vermogen.

Kredieten voor speciale doelgroepen

Er zijn financieringsinstellingen die zich op speciale doelgroepen richten:


Microfinanciering

Als kleine of startende ondernemer is het niet altijd makkelijk om een lening van de bank te krijgen. Microfinanciering kan dan een manier zijn om toch aan geld te komen. Microfinanciering bestaat uit een krediet tot €35.000 en een coach die u begeleidt bij het ondernemen. Meer informatie over het aanvragen van een microkrediet via Qcredtis vindt u op de site Eigen baas. Wilt u weten of u in aanmerking kan komen voor een microkrediet, klik dan hier.

Regionale financiële tegemoetkomingen

Onderzoek ook regionale tegemoetkomingen voor starters. De gemeente Den Haag ondersteunt in samenwerking met de Kamer van Koophandel startende ondernemers via het KvK Starterstraject Haaglanden. Het Starterstraject kost ruim €800 (excl. btw). Wanneer je aan de voorwaarden voldoet, is de eigen bijdrage €100 (excl. btw). Voor meer informatie: KvK Starterstraject Haaglanden

Subsidies

Overheidssubsidies voor starters zijn er niet. Toch loont het de moeite om eens te kijken of er in bijzondere gevallen niet iets te verdienen valt. Het kan zijn dat er in jouw regio (vaak projectgebonden) subsidiemogelijkheden zijn:  www.subsidieshop.nl

Belastingsfaciliteiten

Er zijn geen specifieke subsidies voor starters, maar er zijn wel een aantal belastingfaciliteiten, zoals Startersaftrek en Zelfstandigenaftrek, afschrijvingsregelingen en kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Zie hiervoor Ondernemersaftrek.