Wanneer je zelfstandig werkt, merk je vaak dat alles veel meer tijd kost dan je van te voren hebt geschat, waardoor je al gauw teveel hooi op je vork neemt. Het feit dat je vaak sterk afhankelijk bent van allerlei zaken die je niet zelf in de hand hebt, zoals de agenda’s van cliënten, maakt het moeilijk om je tijd in te delen. Ook ben je als zelfstandige minder geneigd om als ‘nine-to-fiver’ zomaar de deur achter je dicht te trekken, omdat je dat direct in je portemonnee voelt. Gevolg is dat je vaak overwerkt, wat ten koste gaat van je privé-leven. Hoe voorkom je dit?

Om te voorkomen dat je met de eigen praktijk alle kanten opwaait, is het een vereiste om steeds helder voor ogen te houden wat je nu precies wilt. Streef naar effectiviteit door prioriteiten te stellen. Eén van de charmes van zelfstandigheid lijkt de grote vrijheid, maar als je slaaf van je eigen agenda dreigt te worden, wordt het tijd om jezelf beperkingen op te gaan leggen. Stel voor jezelf vast wat je de komende twee jaar echt belangrijk vindt en stel je prioriteiten hierop af. Een andere manier om tijd te winnen is een aantal zaken te laten voor wat het is – niet doen, dus – of uitbesteden. Sommige werkzaamheden kunnen heel belangrijk zijn, maar kunnen goed of zelfs beter aan anderen worden overgelaten. Dit geldt niet alleen voor de zakelijke activiteiten in de werksfeer zoals de boekhouding, maar juist ook voor huishoudelijke taken in de privésfeer. Uitbesteden is tijdwinst! Delegeren moet je leren. Anderen zullen de werkzaamheden op een andere wijze uitvoeren, maar tot dezelfde resultaten komen. Vermijd dat je alles tot in detail gaat aansturen en toezicht blijft houden. Het werkt contraproductief en je bespaart jezelf nauwelijks tijd, terwijl het daar juist om gaat.