De realisatie van een eigen praktijk, kan je zien als een creatieproces. Dit proces van droom naar werkelijkheid bestaat voor een groot deel uit het opheffen van de eigen begrenzingen. Een goede leidraad bij doelrealisatie is de creatiespiraal van Marinus Knoope, een theorie die de natuurlijke weg van wens naar werkelijkheid beschrijft.

Het creatieproces dat Marinus Knoope ontdekte, is een cyclus van twaalf stappen, die je in een cirkel kan plaatsen:

0.  Ontspannen
1.  Wensen: zonder iets echt te wensen, zul je het ook niet krijgen
2.  Verbeelden: zonder dat je je doel kunt voorstellen, krijg je het ook niet
3.  Geloven: als je er niet echt in gelooft dat je het krijgt, zal je het niet bereiken
4.  Uiten: durf uit te spreken dat je het wilt
5.  Onderzoeken/netwerken: mogelijkheden onderzoeken en mensen vinden die jou kunnen en willen helpen
6.  Plannen
7.  Beslissen
8.  Handelen
9.  Volharden: denk aan Nelson Mandela die 25 jaar volhardde in zijn droom
10. Ontvangen: van het gewenste en het bijbehorende applaus
11. Waarderen: leren waarderen dat je iets hebt gekregen
12. Ontspannen

De eerste vier van de twaalf stappen gaan over het integreren van de realisatie van de wens in jezelf. Een proces van wensen (van iets dat buiten jezelf ligt), naar verbeelden (van hoe iets van jou wordt), naar geloven (overtuigd zijn dat het van jou is) en uiten (aan de wereld om je heen vertellen dat het van jou is). Eigenlijk is het een proces van het opheffen van de begrenzingen die je jezelf oplegt.
Gedurende het hele proces bepaal je telkens weer opnieuw in welke fase van de cirkel je jezelf bevindt.