Wat zijn je drijfveren om een eigen praktijk te willen starten? Is het altijd een droom van je geweest om eigen baas te zijn? Is er iemand in je omgeving met een eigen praktijk en lijkt je dat ook wel wat? Of ben je ontevreden met je huidige werk binnen een instelling? De redenen om een eigen praktijk te starten kunnen sterk verschillen. Belangrijk voor jezelf is, dat je weet waarom juist jij dit wilt gaan doen.

Redenen om een eigen praktijk te starten kunnen zijn:

 • Je hebt een gat in de markt ontdekt door nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij.
 • Je bent niet tevreden met je huidige werkkring, door conflicten binnen het team, fusie, te veel vergaderingen etc.
 • Je kan maar geen (andere) baan vinden als vaktherapeut en je besluit om dan maar voor jezelf te beginnen.
 • Je wilt zelf invloed kunnen uitoefenen op je inkomen en werktijden.
 • Je wilt werken aan je persoonlijke ontwikkeling.
 • Je wilt eigen baas kunnen zijn in je eigen vakgebied, vernieuwend bezig zijn zonder daarvoor toestemming te hoeven vragen aan een werkgever.
 • Je krijgt hulpvragen binnen waar je binnen je werk in loondienst geen antwoord op kan geven.
 • Je wilt werk en privé beter op elkaar kunnen afstemmen.
 • Je wilt een kortere reistijd door dichter bij huis te werken.
 • Je kan een eigen praktijk goed combineren met een baan in deeltijd.

 Redenen om geen eigen praktijk te starten kunnen zijn:

 • Je zal je eenzaam voelen zonder de steun van een team.
 • Je vindt het zwaar om alle verantwoordelijkheid alleen te dragen.
 • Je vindt het een te groot financieel risico.
 • Je hebt moeite met het stellen van grenzen en zal werk en privé moeilijk gescheiden kunnen houden.
 • Je voelt je nog niet ervaren genoeg als vaktherapeut.

Het meest waardevolle element van de eigen praktijk ben je zelf. Stel jezelf daarom de volgende vragen om te onderzoeken of je jezelf als vaktherapeut en bedrijfsleider in dienst zou nemen.

 • Ben je een geschoolde vaktherapeut met genoeg vakkennis?
 • Heb je genoeg werkervaring als vaktherapeut?
 • Heb je voldoende zelfvertrouwen in jezelf als vaktherapeut?
 • Heb je vertrouwen in jezelf als ondernemer en bedrijfsleider?