"Kwaliteit is datgene leveren, wat de klant vraagt en de continuïteit van de organisatie waarborgt".

Binnen de context van de beroepsuitoefening betekent kwaliteitszorg dat de beroepsbeoefenaar zijn/haar handelen systematisch expliciteert (normen stelt), evalueert (toetst) en bijstuurt (verbetert). Het gaat dus om verantwoording afleggen over het eigen handelen om van daaruit anderen om verantwoording te vragen. Dat vraagt om kritische reflectie.

Er bestaan verschillende modellen om kwaliteitszorg te implementeren. De meest bekende in de zorgsector is de Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ), die in 1996 is ontwikkeld. In 2002 is dit harmonisatiemodel herzien. De Stichting HKZ ontwikkelt normen voor verschillende branches. Uitleg over dit kwaliteitssysteem is te uitgebreid om hier op te nemen.
Wil je meer weten, klik dan hier.

In dit gedeelte van de website gaan we wat dieper in op de wijze waarop de vaktherapeut de kwaliteit van de eigen praktijk kan waarborgen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Lidmaatschap beroepsvereniging
  • Beroepsprofiel
  • Beroepscode en Klachtencommissie
  • Dossiervorming
  • Register Vaktherapeutische Beroepen (SRBV)
  • Bij- en nascholing
  • Masteropleiding
  • Supervisie en intervisie
  • Checklist zelfevaluatie

Klik hier voor de Richtlijnen voor de Zelfstandig Gevestigd Vaktherapeut, opgesteld door de Commissie ZGVT van de FVB.