Lidmaatschap 

Het lidmaatschap van een beroepsvereniging biedt vele voordelen, zoals een waarborging van kwaliteit naar de cliënten en andere betrokkenen toe en mogelijkheden van vergoeding van de therapie door de zorgverzekeraar van je cliënten. Een beroepsvereniging hanteert bepaalde opleidingseisen en stelt kwaliteitseisen aan haar leden. Ook werk je via een beroepsvereniging gezamenlijk aan de erkenning van je beroep.

Wil je de website bezoeken van één van de beroepsverenigingen, verenigd in de FVB? Klik dan op onderstaande links:

Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie 
Nederlandse Vereniging voor Danstherapie 
Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie 
Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie 
Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie 

TIP!
De contributie voor lidmaatschap van een beroepsvereniging is aftrekbaar voor de belasting.

 

Beroepsprofiel

Profiel van de vaktherapeutische beroepen

Beroepscode, klachtenregeling en klachtencommissie 

Een ander voordeel van het lidmaatschap is, dat je controleerbaar wordt voor cliënten, doordat zij gebruik kunnen maken van een klachtenregeling bij de beroepsvereniging. Als vaktherapeut ben je bezig met de gezondheidszorg en val je automatisch onder de door de overheid ingestelde Wet Klachtrecht Cliënten zorgsector (WKCZ).

Volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector dient iedere hulpverlener en instelling een klachtenregeling en klachtencommissie te hebben. De klachtenregeling moet op een duidelijke manier bekend worden gemaakt. Door de beroepsverenigingen is er vaak een aparte folder over gemaakt, waarin de cliënt kan lezen hoe een klacht  ingediend moet worden en hoe deze zal worden behandeld. Je bent verplicht om cliënten op de hoogte te stellen van de beroepscode en klachtenregeling en van beiden een exemplaar ter inzage te overhandigen.

 

Een Klachtencommissie hanteert de Beroepscode als uitgangspunt. Een beroepscode omvat de ethische regels die het beroepshandelen betreffen, waar inhoudelijke criteria zoals vertrouwen, veiligheid en continuïteit, het uitgangspunt vormen.

 

Via een Juridisch Fonds kun je een beroep doen op juridische bijstand wanneer een klacht van een cliënt in behandeling wordt genomen door de Klachtencommissie van de beroepsvereniging.

  

Dossiervorming

Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

onder constructie

Register voor Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)

www.registervaktherapie.nl  

onder constructie