Bij- en nascholing

- onder constructie -

Master Opleiding

Master Opleiding Vaktherapieën: KenVak, Heerlen.
Master Opleiding Psychomotorische Therapie: Hogeschool Windesheim, Zwolle. 
Master Opleiding Danstherapie: Codarts Hogeschool voor de Kunsten, Rotterdam.  

- onder constructie -

Supervisie en intervisie

Supervisie en intervisie zijn ook vormen van deskundigheidsbevordering, en eigenlijk noodzakelijk voor de vaktherapeut met een eigen praktijk. Door deel te nemen aan een intervisiegroep kun je werkervaringen met vakgenoten uitwisselen. Via je netwerk van de beroepsvereniging, opleidingen of cursussen vind je intervisiegenoten. Je hebt als vrijgevestigde alle vrijheid om zelf een intervisiegroep te vormen, waarbij je ook kan overwegen om de groep multidisciplinair te maken. Supervisie leert je op methodische wijze te reflecteren op je werk en stelt je in staat om verschillende versies te horen en tot ontwikkeling te komen. Door de beroepsverenigingen wordt het volgen van supervisie aangeraden.

TIP!
Supervisie consulten zijn aftrekbaar voor de belasting.

Richtlijnen voor de vrijgevestigd vaktherapeut (FVB)

De commissie ZGVT heeft richtlijnen gemaakt om de kwaliteit van de vaktherapieën in een zelfstandig gevestigde praktijk te waarborgen. Deze richtlijnen zijn zo opgesteld dat ze voldoen aan de eisen die zorgverzekeraars stellen als het gaat om het vergoeden van therapie. Hierbij zijn de criteria gevolgd die de Consumentenbond hanteert ten behoeve van onderzoek naar de kwaliteit van diverse behandelingen.

Bij de richtlijnen zijn enkele bijlagen gevoegd. Dit zijn voorbeelden van behandelovereenkomsten, een tevredenheidsvragenlijst en richtlijnen ten aanzien van de dossiervorming.

Klik hier voor het downloaden van de richtlijnen.

Checklist zelfevaluatie (NVPA)

De beroepsvereniging NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen Psychotherapeuten en Agogen) heeft een checklist ter zelfevaluatie samengesteld.