Als zelfstandig ondernemer krijg je te maken met wettelijke regels en procedures. Zo krijg je te maken met twee soorten belastingen: Omzetbelasting en Inkomstenbelasting. Er zal ook een keuze gemaakt moeten worden uit de verschillende rechtsvormen die mogelijk zijn voor een eigen praktijk. De keuze voor een bepaalde rechtsvorm heeft fiscale, financiële en ook juridische gevolgen. Ook bepaalt de keuze van de rechtsvorm of je de eigen praktijk al dan niet moet inschrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Daarnaast sta je voor de keuze welke verzekeringen je wilt, kunt en moet afsluiten.