Natuurlijke personen (eenmanszaak, maatschap, vof, cv) die zich aanmelden als ondernemer, kunnen zich vanaf 1 april 2008 in een keer inschrijven bij de Kamer van Koophandel én de Belastingdienst. De loketten voor de gezamenlijke inschrijving zullen worden ingericht in de kantoren van de Kamer van Koophandel.
Wanneer je concreet gaat starten met de eigen praktijk, is aanmelding bij de belastingdienst verplicht. De belastinginspecteur moet beoordelen of er sprake is van ondernemerschap en btw-plicht. Ben je btw-plichtig, dan moet je een btw-nummer aanvragen.
In een gesprek met een klantmanager van de belastingdienst worden voor jou van belang zijnde punten nog eens goed doorgenomen. Zorg er hierbij voor dat gemaakte afspraken duidelijk op papier worden bevestigd, zodat er later geen onduidelijkheden kunnen ontstaan.
Het is aan te raden om een belastingadviseur of accountant te consulteren. Oriënteer je eerst op deze markt en ga hierbij na welke belastingadviseur de beste kwaliteitprijsverhouding biedt. Daar kan best nogal wat verschil in zitten. Reken erop dat dit zeker €1.200 per jaar kan kosten.

De twee belangrijkste soorten belastingen waar je als ondernemer mee te maken krijgt zijn:

Daarnaast kunnen er nog overige belastingen zijn, zoals: Vennootschapsbelasting, loonbelasting, gemeentelijke belastingen en heffingen.

Ondernemerschap en btw-plicht
Voor een btw-plichtige beroepsbeoefening geldt dat de vraag of daadwerkelijk btw als voorheffing in rekening moet worden gebracht, afhangt van de vraag of er sprake is van ondernemerschap. Van ondernemerschap zal altijd sprake zijn wanneer iemand alleen inkomen genereert als vrijgevestigde. Het inkomen bestaat dan uit de winst uit onderneming. Ook wanneer je geen winst maakt of ondernemer zonder winstoogmerk bent, kun je toch btw-plichtig zijn.
Wanneer er tevens sprake is van inkomen uit dienstverband, de parttime praktijk, kunnen de overige werkzaamheden (tot een zekere omvang) aangemerkt worden als inkomsten uit overige werkzaamheden. Voor de belastingdienst ben je geen zelfstandig ondernemer, maar je bent wel aan het ondernemen en levert diensten aan cliënten. Over deze geleverde diensten moet je btw doorberekenen aan je cliënten.
Het kan zijn dat er in dit geval geen btw-plicht is, maar houdt er rekening mee dat het dan ook niet meer mogelijk is om de kosten van de onderneming (en betaalde btw) af te trekken van de belasting.

TIP!
Klik op deze links voor een belastingadviseur of accountant bij je in de buurt.
Bezoek de cursussen voor startende ondernemers bij de Kamer van Koophandel.