Wanneer je door de belastingdienst als ondernemer wordt gezien, kan ondernemersaftrek van toepassing zijn. Om de fiscale voordelen van het ondernemerschap vooral ten goede te laten komen aan de ondernemers, wordt er in de Wet IB 2001 een onderscheid gemaakt tussen de 'echte winstgenieters' (de ondernemers) en de 'winstgenieters' (geldschieters in de vorm van een stille vennoot).

Zelfstandigenaftrek

De hoogte van de zelfstandigenaftrek is afhankelijk van de winst. Bij de berekening van de winst moet je de zelfstandigenaftrek meenemen. Voor 2008 liggen de bedragen tussen € 4.412 en € 9.096. Je komt in aanmerking voor zelfstandigenaftrek als:

 • Je in 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was.
 • Je in die periode niet meer dan 2 keer zelfstandigenaftrek hebt toegepast.

  

Startersaftrek

De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Je kunt over over 2008 een extra bedrag van € 2.035 aftrekken als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je hebt in 2008 recht op zelfstandigenaftrek.
 • In 5 voorafgaande kalenderjaren heb je niet meer dan 2 keer de zelfstandigenaftrek toegepast.
 • In 5 voorafgaande kalenderjaren heb je minimaal 1 jaar geen onderneming gehad.

  

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid kun je maximaal 3 jaar toepassen. De aftrek is: € 12.000 in het eerste jaar; € 8.000 in het tweede jaar; € 4.000 in het derde jaar. De aftrek kan niet hoger zijn dan je winst in een jaar. Je hebt recht op de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid als je onder meer aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je bent in 2008 ondernemer.
 • Je hebt recht op een arbeidsongeschiktheiduitkering.
 • Je voldoet niet aan het urencriterium van 1225 uur, maar wel aan het verlaagde urencriterium van 800 uur.

  

Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk

Wanneer je als bedrijf veel doet aan research en ontwikkeling, minimaal 500 uur per jaar, dan is er een verhoging van de zelfstandigenaftrek mogelijk: de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk. Deze aftrek is € 11.608 en wordt verhoogd met € 5.805 als:

 • Je in 1 of meer van de 5 voorgaande kalenderjaren geen ondernemer was.
 • Je in die periode niet meer dan 2 keer aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk hebt toegepast.

Een S&O-verklaring kun je aanvragen bij SenterNovem: www.senternovem.nl/wbso

Meewerkaftrek

Als je partner minimaal 525 uur per jaar heeft meegewerkt zonder dat hier een vergoeding tegenover stond, is er een extra aftrekpost van 1,25% tot 4% bij 1750 of meer uren. Als beide partners eigenlijk samen de onderneming drijven en een gelijkwaardige inbreng hebben, is het waarschijnlijk verstandiger om een man-vrouw firma op te richten. De belastingdienst, een belastingadviseur of bedrijfsadviseur voor startende ondernemingen kan je hierin adviseren. Voorwaarden:

 • Je voldoet aan het urencriterium van 1225 per jaar.
 • Je fiscale partner werkte 525 uren of meer, mee in de onderneming zonder vergoeding, of de vergoeding was minder dan € 5.000 per jaar.

Tabellen Ondernemersaftrek 2008