De rechtsvorm is de juridische vorm waarmee je als bedrijf naar buiten treedt. De keuze van een rechtsvorm voor de eigen praktijk wordt ondermeer bepaald door de keuze om alleen of samen met anderen de praktijk te voeren. De meeste vaktherapeuten kiezen ervoor om als freelancer of zelfstandige zonder personeel (ZZP-er ) te starten. De keuze van de rechtsvorm heeft gevolgen voor een aantal zaken: aansprakelijkheid bij schulden, belastingregelingen, rol van het privé-vermogen.

Schematisch overzicht rechtsvormen

Met ingang van 1 juli 2008 moeten ook de zogenaamde vrije beroepsbeoefenaren zich laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Dat is het gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe Handelsregisterwet

Meer info >

Wijziging Wet Personenvennootschappen

Er komt een nieuwe 'Wet Personenvennootschappen' (WPV, titel 7.13 Burgerlijk Wetboek). De invoering was gepland voor 1 januari 2006, maar deze treedt waarschijnlijk niet eerder dan per 1 januari 2010 in werking en heeft gevolgen voor de ‘personenvennootschappen’ VOF, CV en maatschap. Het onderscheid tussen bedrijf (in een VOF of CV) en beroep (in een maatschap) komt te vervallen. Wel komt er een duidelijk onderscheid tussen openbare en stille vennootschappen.

Voor meer informatie, klik hier