De meeste ondernemers kiezen ervoor om als freelancer of ZZP-er te starten. De eigen praktijk wordt naast een baan of andere bronnen van inkomsten gevoerd. Het is eenvoudiger om klein te beginnen. De praktijkruimte is vaak aan huis, er zijn minder grote investeringen nodig, waardoor je minder financieel risico loopt. De vaktherapeut werkt dan zelfstandig op basis van overeenkomsten met opdrachtgevers en verricht werkzaamheden die een dienstverlenend karakter hebben.
Wanneer je voldoet aan de criteria die de Belastingdienst aan ondernemers stelt, dan moet over de inkomsten als freelancer inkomstenbelasting worden betaald. Dit noemt men winst uit onderneming (WUO). Als ondernemer kun je gebruik maken van fiscale regelingen, zoals de ondernemersaftrek, investeringsaftrek en de fiscale oudedagsvoorziening.
Ben je als freelancer wel zelfstandig, maar geen ondernemer, dan noemt de belastingdienst de inkomsten resultaat uit overige werkzaamheden (ROW). Deze inkomsten worden belast via het winstsysteem of het loonbelastingsysteem.

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte is afgesproken dat er een eenduidige definitie van zzp’ers in alle wetgeving komt. Ook krijgen zzp’ers een reële kans op overheidsopdrachten. Meer info op de website van de Rijksoverheid, Zelfstandigen zonder Personeel .

Als freelancer ben je niet verzekerd voor werknemersverzekeringen. Uitgangspunt is dat je zelfstandig bent en er geen premie-afdracht hoeft plaats te vinden.

TIP!
Freelancers en ZZP-ers kunnen zich aansluiten bij FNV Zelfstandigen, Platform Zelfstandige Ondernemers, Stichting ZZP Nederland en/ of de Vereniging van Zelfstandigen Zonder Personeel.

Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)

Een freelancer voert opdrachten uit, waarbij er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst met de opdrachtgevers. Meestal wordt de freelancer als zelfstandig ondernemer beschouwd. Wel moet de freelancer hiervoor meerdere opdrachtgevers per jaar hebben. De term ‘freelancer’ heeft echter juridisch geen enkele betekenis.
Wanneer er niet duidelijk wordt voldaan aan de eisen die de belastingdienst stelt aan het zelfstandig ondernemerschap, kan er sprake zijn van een ‘fictief dienstverband’, waardoor er alsnog een arbeidsovereenkomst ontstaat en opdrachtgever en opdrachtnemer achteraf aangeslagen kunnen worden voor de afdracht van sociale verzekeringspremies en loonbelasting.

Om vooraf zekerheid te hebben over de beoordeling van je status, moet je als freelancer voor elke opdrachtgever een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) aanvragen. De VAR is een verklaring van de Belastingdienst en het UWV.  De VAR wordt afgegeven voor één kalenderjaar, en ook al is na het invullen van de vragenlijst meestal wel duidelijk of er sprake is van zelfstandig ondernemerschap, is het verstandig om bij elke nieuwe opdracht weer na te gaan of dit nog klopt. Op deze wijze heb je als opdrachtgever en opdrachtnemer meer zekerheid over je status als zelfstandig ondernemer.
Er wordt gekeken naar de volgende punten: 

  • Minimaal drie opdrachtgevers per jaar.
  • Het ontbreken van een gezagsverhouding met de opdrachtgever.
  • Het presenteren van jezelf als zelfstandige: bijv. brochure, website, visitekaartjes, briefpapier.
  • Voldoen aan de eisen van het urencriterium: o.a. ten minste 1225 uur per jaar in de eigen praktijk werkzaam zijn. Hieronder vallen alle werkzaamheden die je voor de eigen praktijk verricht, dus niet alleen de contacturen met cliënten.
  • Minimaal 50% van je werkbare uren aan de eigen praktijk besteden.
  • Het voeren van een eigen boekhouding, bij voorkeur door een boekhouder.
  • Zelf financieel risico lopen.
  • Investeren in de praktijk en/of jezelf in relatie tot de praktijk.

Voor meer informatie over de VAR: zie www.varvragen.nl of www.pzo.nl/dossiervar.