TIP!
Het Platform Zelfstandige Ondernemers, Stichting ZZP Nederland en de FNV Zelfstandigen bieden collectieve verzekeringen aan voor leden.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (BA)

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (BA) is een wettelijk verplichte verzekering. Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kun je je verzekeren tegen:

 

  • Letselschade: letsel of benadeling van de gezondheid die je aan derden toebrengt bij de uitoefening van je beroep.
  • Zaakschade: schade die je toebrengt aan zaken van derden door uitoefening van je beroep.
  • Vermogenschade: aantasting van het vermogen van derden, doordat bijv. een cliënt niet meer in staat is om te werken door jouw bemoeienissen vanuit je beroep.
  •  Kosten van rechtsbijstand, voor zover deze betrekking hebben op zaken die de verzekering dekt.

    In de behandelovereenkomst met je cliënten kan je een afbakening van jouw aansprakelijkheid opnemen, door bijvoorbeeld voorwaarden op te nemen waarin je cliënten adviseert om tijdens de therapiesessies sportieve en makkelijk zittende kleding te dragen die tegen een stootje kunnen en dat jij niet aansprakelijk bent voor eventuele schade aan kleding.

Zakelijke Rechtsbijstandsverzekering (ZRV)
De zakelijke rechtsbijstandsverzekering is een wettelijk verplichte verzekering. Kan ook worden ingezet wanneer jij je recht wilt halen bij meningsverschillen met (familieleden van) cliënten, verhuurders, zakenpartners etc. Dit kan uitmonden in een juridisch gevecht.
Een rechtsbijstandsverzekering is vaak aanvullend op je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, in het geval dat een ander een claim bij jou neerlegt en de verweerkosten een verzekerd bedrag overschrijdt, of wanneer bijvoorbeeld de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering betichtingen van sexueel gedrag of sexuele intimidatie uitsluit.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de gevolgen van onbedoelde fouten die een (vrije)beroepsbeoefenaar maakt bij zijn werkzaamheden.

  • Aansprakelijkheid voor door derden geleden schade, veroorzaakt door uw nalatigheden, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheden en dergelijke. 
  • De kosten van verweer die door u moeten worden gemaakt indien u wordt aangesproken voor een (vermeende) beroepsfout.

Inboedel en opstalverzekering
Een inboedelverzekering dekt onder voorwaarden de schade aan de inventaris van je praktijkruimte door bijv. brand, waterschade of diefstal. De inboedel van de praktijkruimte kan worden meeverzekerd in de privé inboedelverzekering als je een praktijk aan huis hebt. Dit moet je wel zelf melden aan de verzekeraar. Als het verzekerde bedrag niet overschreden wordt, hoeft dit geen extra kosten met zich mee te brengen.
Een opstalverzekering dekt onder voorwaarden de schade door bijv. brand, storm en inbraak aan het pand in eigendom. Een opstalverzekering is meestal inclusief glasverzekering.

Bedrijfschadeverzekering
Als de eigen praktijk door brand- of inbraakschade tijdelijk stil komt te liggen. Gedurende die tijd verdien je niets, maar de kosten lopen door.

Computerverzekering
Als uitvallen van de computer vergaande gevolgen kan hebben voor de cliënten- en financiële administratie.

Incassoverzekering
Een incassoverzekering dekt de kosten die je moet maken om onbetaalde rekeningen alsnog betaald te krijgen. Soms is deze verzekering gratis opgenomen in de rechtsbijstandsverzekering.

Kredietverzekering
Stelt je voor een deel schadeloos, als een cliënt niet kan of wil betalen.

Compagnonsverzekering
Bij een gezamenlijke praktijk met één of meerdere collega’s: Wanneer door ziekte of overlijden een collega wegvalt, kan dit vergaande consequenties voor de praktijk hebben.

Voor een assurantiekantoor in de buurt, klik op deze link.