Ziektekostenverzekering
Vanaf 2006 is het nieuwe zorgstelsel ingevoerd. Het verschil tussen particuliere- en ziekenfondsverzekering is verdwenen. Tegenwoordig sluit je een basisverzekering en eventueel aanvullende verzekering af bij een zorgverzekeraar naar keuze, waarvoor je maandelijks premie betaalt. Naast deze premie is er een inkomensafhankelijke bijdrage van 6,5% die, wanneer je in loondienst bent, op je salaris wordt ingehouden. Vaak wordt dit door de werkgever vergoed. De zelfstandig ondernemer draagt voor deze inkomensafhankelijke bijdrage 4,4% van zijn inkomen aan de belastingdienst af.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
In tegenstelling tot werken in loondienst, ben je als zelfstandig ondernemer niet verzekerd in de Ziektewet of de WIA. Wanneer je volledig financieel afhankelijk bent van je inkomsten uit de eigen praktijk, kan je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Er zijn verzekeraars voor zelfstandigen met een (para)medisch beroep.

Ongevallenverzekering
Je kan een ongevallenverzekering afsluiten voor jezelf en eventueel je personeel.

Pensioenverzekering
Een pensioenverzekering kan je afsluiten in de vorm van een Lijfrente met een aanvulling op je AOW tot 70% van je laatstverdiende inkomen.

Overlijdensrisicoverzekering
Je kan wanneer je kostwinner bent een overlijdensrisicoverzekering afsluiten voor nabestaanden.

Voor meer informatie over je sociale zekerheid als zelfstandige, klik op deze link.